GRATIS VERZENDING VANAF 90 €

Algemene verkoopvoorwaarden

1001extensions.nl - Algemene verkoopvoorwaardenArtikel 1: Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de vennootschap geregistreerd bij het Hong Kong Companies Registry onder nummer 2341780 certificaat 65807572-000-02-18-3 (hierna te noemen "Wij") en elke persoon, die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de site www.1001extensions.nl
(hierna te noemen "U").

Elke internetgebruiker kan de algemene verkoopvoorwaarden lezen op de website www.1001extensions.nl (hierna te noemen de "Site"), op het volgende adres:

https://1001extensions-nl.myshopify.com/pages/algemene-verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die, welke van kracht zijn op de site op de datum van het plaatsen van uw bestelling.

We kunnen de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam dat U regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden doorleest, die permanent op het volgende adres beschikbaar is:

https://1001extensions-nl.myshopify.com/pages/algemene-verkoopvoorwaarden


Artikel 2: Contract

U erkent dat u de capaciteit heeft om onder de hieronder beschreven voorwaarden een contract af te sluiten, dat wil zeggen dat u wettelijk meerderjarig bent en niet onder begeleiding of curatorschap staat. U erkent dat u voordat u uw bestelling plaatst de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen. U gaat ermee akkoord dat, door het plaatsen van een bestelling, u zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt, hebt gelezen en begrepen.

Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Ook informeren wij u over de verzending van uw artikelen. Om er zeker van te zijn dat u deze e-mails ontvangt, kunt u overwegen om het volgende adres aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen: contact@1001extensions.nl

U zult merken dat wij uw bestelling zullen honoreren binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of de voorraden, die bij onze leveranciers beschikbaar zijn. Bij het bestellen informeren wij u op de presentatiepagina van elk product over de beschikbaarheid van de producten, die u wilt aanschaffen. Als de producten ondanks onze waakzaamheid na uw bestelling niet beschikbaar blijken te zijn, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. De op de site geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de bestelling. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen het bewijs van de financiële transactie.

Uw bestelling wordt pas na de volledige ontvangst van uw betaling verwerkt en de toepasselijke tijden gaan in op de dag van ontvangst van de betaling.

Artikel 3: Prijs

De op de site getoonde prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief btw en exclusief de verzendkosten, de kosten voor het verwerken van uw bestelling en de kosten voor het inpakken van cadeaus. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te kunnen wijzigen.

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een beperkt aantal artikelen op onze site een prijsfout bevat. U kunt er echter zeker van zijn dat wij de prijzen tijdens de verzendprocedure van uw artikel zullen controleren. Als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs, die op de site wordt weergegeven, passen wij de laagste prijs toe en sturen we u uw artikel op. Als de gecorrigeerde prijs hoger is, dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en doorgaan met het annuleren van uw bestelling, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

Wanneer uit een ander land dan Hong Kong bestelt, bent u de importeur van het/de betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen zijn mogelijk verschuldigd. Deze rechten en bedragen vallen niet onder onze jurisdictie. Deze kosten zijn voor uw rekening en vallen zowel wat betreft de verklaringen als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land onder uw eigen verantwoordelijkheid. We zijn niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en de belastingen te verifiëren of u hiervan op de hoogte te stellen. Wij raden u aan om bij uw gemeente over deze aspecten te informeren.

Artikel 4: Betaling

De betaling voor uw gehele bestelling dient bij validatie van de bestelling te geschieden. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment als een aanbetaling of een storting worden beschouwd.

De betaling voor uw aankopen wordt gedaan:

- Met een bankpas
- Via PayPal

U garandeert dat u bij het registreren van het bestelformulier over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken.

Betalingen per cheque of via een overschrijving worden niet geaccepteerd.

In het geval dat u de rekening te laat betaalt, hebben wij het recht om vertragingsrente te berekenen op basis van het wettelijke tarief dat van toepassing is vanaf de dag van de dagvaarding.

Artikel 5: Levering

Levering

Al onze pakketten worden binnen 24/48 uur vanuit ons magazijn behalve in het weekend verzonden en de levertijd is vanaf deze datum is 3 tot 8 werkdagen. Wij bieden ook een verzekering voor verlies en diefstal om ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdens het transport veilig is. Onze producten worden voor een optimale bescherming tijdens het transport in enveloppen, met luchtkussentjes of karton verzonden. 

De levering vindt plaats op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Levertijden variëren afhankelijk van de vervoerder die u heeft gekozen, en worden aangegeven in werkdagen, vanaf onze locatie of die van onze leverancier, voor levering aan de Verenigde Staten of Europa. De opdracht tot verzending wordt na volledige inning van het bedrag van uw bestelling gegeven. Deze deadline wordt alleen ter informatie gegeven. In ieder geval heeft u bij een vertraging van de verzending van meer dan 21 dagen de mogelijkheid om uw bestelling binnen 60 werkdagen te annuleren.
De levertijd kan in zeer zeldzame gevallen soms meer dan 3 weken bedragen, dit is het gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis waar we momenteel mee te maken hebben en / of van het falen van de vervoerders tijdens de routing tussen de landen, wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor leveringsvertragingen die te wijten zijn aan de vervoerders.

De klant dient te beschikken over een brievenbus die beantwoordt aan de postnormen en voorzien is van de naam van de klant en in goede staat van afsluiting. 1001extensions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal in de mailbox van de ontvanger. Als het pakket naar ons wordt teruggestuurd na een fout of nalatigheid van uw kant (adresfout, geen naam op de brievenbus, het feit dat u het pakket niet op het postkantoor hebt opgehaald, ...), de producten zijn voor uw rekening. Wij willen u erop wijzen dat deze kosten voorafgaand aan de terugzending betaald dienen te worden.

In het geval van levering van een product dat niet aan uw bestelling voldoet, neem dan contact met onze klantenservice via het volgende adres op: contact@1001extensions.nl

In dit geval gaan wij het product omruilen. Het product moet teruggestuurd worden in de oorspronkelijke staat en de verpakking mag niet geopend zijn geweest. De kosten van het retourneren, zullen op vertoon van een verzendbewijs worden vergoed.

LET OP: zorg ervoor dat u voordat u een product aan ons retourneert contact opneemt met de klantenservice.Artikel 6: Beschrijving van de producten

Alle producten, die op de site worden verkocht, zijn nieuw. Elk product dat op de site wordt aangeboden, staat met een gedetailleerde beschrijving in de online catalogus. Deze informatie is door de fabrikanten gegeven. De foto's van de producten, evenals hun beschrijvingen geven ondanks de zorg, die aan deze details is besteed, mogelijk niet nauwkeurig de kenmerken van de producten weer. Wij kunnen op geen enkele manier voor foutieve gegevens, die door de fabrikanten worden verzonden, verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 7: Retourneren

Om hygiënische redenen, gelieve te begrijpen dat we gebruikte producten niet terugnemen. Een retourzending komt alleen in aanmerking als aan de voorwaarden en instructies van de klantenservice is voldaan. Neem in ieder geval eerst contact op met de klantenservice per e-mail.

U heeft het recht om de online gekochte producten binnen 14 dagen terug te sturen en om een terugbetaling te vragen. De retourkosten zijn voor uw rekening.

Te respecteren voorwaarden:

1- Conditie van extensions en verpakking
HYGINE-ETIKET MAG NIET WORDEN GESCHEURD OF AFGESCHULD.

Het pakket met de extensies moet intact zijn. Haar moet in originele staat zijn. Ze mogen niet zijn uitgepakt, geborsteld of zelfs maar gedragen. De halsband moet op zijn plaats zitten.

2 -Geur

Haar moet geurloos zijn. De aanwezigheid van een geur van parfum, verzorging of shampoo maakt het product niet geschikt voor retourneren en/of ruilen.

3 - Verzenden
De retourzending moet in China worden gedaan na validatie van de retourvoorwaarden met technische ondersteuning. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
Elk verlies van het pakket voordat het in onze magazijnen is aangekomen, is uw verantwoordelijkheid.

Voordat u uw retourzending verstuurt, neemt u contact op met de klantenservice: contact@1001extensions.nl

Als u wilt retourneren omdat u denkt dat uw product defect is, krijgt u na bevestiging van de klantenservice via foto's een volledige terugbetaling.

Na ontvangst van de retourzending wordt de terugbetaling binnen 20 werkdagen door de boekhoudafdeling gedaan.

  • Voor betaling per creditcard wordt de terugbetaling op de gekoppelde bankrekening bijgeschreven.
  • Voor betaling via Paypal wordt de terugbetaling bijgeschreven op het Paypal-account dat is gebruikt op het moment van de bestelling.


Artikel 8: Garantie en service na verkoop

Wij garanderen de producten, die bij vervanging door hetzelfde nieuwe product worden verkocht, voor een periode van 12 maanden. Sommige producten hebben ook een fabrieksgarantie. De duur van deze garantie wordt op het productblad vermeld. Indien dit niet staat vermeld, is er geen fabrieksgarantie.
Elke teruggave van het product, dat onder de garantie valt, moet het onderwerp zijn van onze voorafgaande overeenkomst. Daartoe moet u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via het volgende adres: contact@1001extensions.nl

De verwerkingstijd voor de service na de verkoop kan variëren van 2 tot 30 werkdagen, afhankelijk van het product (de tijd wordt alleen ter informatie gegeven). De retourkosten zijn voor uw verantwoordelijkheid.

LET OP: elk product dat in slechte staat wordt geretourneerd, is gebruikt of zonder de originele verpakking, wordt niet terugbetaald. Het product moet compleet en in nieuwstaat worden geretourneerd naar onze dient.


Artikel 9: Beperking van de aansprakelijkheid

Wij wijzen in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering, anders dan Hong Kong, alle verantwoordelijkheid af. Wij kunnen in het geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de overeenkomst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten. De volledige of de gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege een incompatibiliteit van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid.

De website bevat hyperlinks, die kunnen verwijzen naar andere sites. Wij wijzen in het geval dat de content van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen alle verantwoordelijkheid af.

Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, bieden wij de site www.1001extensions.com en de content ervan op "AS IS" basis. Wij geven geen enkele verklaring of geven geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de site, de werking en/of de content. Alle informatie, inclusief informatie over de beschikbaarheid en de conformiteit van de producten op de site, heeft geen contractuele waarde. Verder verklaren of garanderen wij niet dat de informatie, die via de site toegankelijk is, exact, volledig of actueel is.

In geen geval zijn wij jegens individuen of professionals aansprakelijk voor winstderving, commerciële verliezen, verlies van data of andere indirecte schade of die niet te voorzien was op het moment van het gebruik van de site of het sluiten van het verkoopcontract tussen u en ons.

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de artikelen, die op deze site te koop worden aangeboden en de gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de producten en de toepassing ervan. Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wetgeving, die in hun land van kracht is en om anderen of zichzelf niet te schaden.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens, die wij over u hebben verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld

Artikel 11: Vertrouwelijkheidsbeleid

Uw klantaccount (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) en uw wachtwoord zijn persoonlijke en strikt vertrouwelijke informatie, die niet kan worden gebruikt of meegedeeld aan derden. U bent met name in geval van roekeloosheid of nalatigheid van uw kant verantwoordelijk voor het gebruik van uw klantenaccount door derden. Als u ermee instemt om aanbiedingen van onze partners te ontvangen, ontvangt u deze aanbiedingen mogelijk alleen per e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of uw informatie wijzigen door op uw persoonlijke ruimte in te loggen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Dit contract is onderworpen aan de wetgeving, die in Hong Kong van kracht is.
De taal van dit contract is Nederlands.
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Hong Kong bevoegd.

Artikel 13: Klantenservice

Voor alle informatie of vragen kunt u onze klantenservice per e-mail bereiken via dit adres:
contact@1001extensions.nl

Artikel 14: Klachten

U kunt per e-mail contact met ons opnemen door ons te schrijven via het volgende adres:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

KAMER 06, 13 A / F, ZUIDTOREN, WORLD FINANCE CENTER HAVENSTAD, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Gemakkelijker kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

Gemakkelijker kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

 

Search