-80% OP ALLE PRODUCTEN + GRATIS VERZENDING VANAF 90 €

Algemene verkoopvoorwaarden

1001extensions.nl - Algemene verkoopvoorwaardenArtikel 1: Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de vennootschapgeregistreerd bij het Hong Kong Companies Registry onder nummer 2341780 certificaat 65807572-000-02-18-3(hierna "Wij") en iedereen die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de site www.1001extensions.nl

(hierna "U").

Elke internetgebruiker kan de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen op de website www.1001extensions.nl (hierna de "Site"), op het volgende adres:

https://1001extensions-nl.myshopify.com/pages/algemene-verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de Site op de datum van het plaatsen van uw bestelling.

We kunnen de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die permanent beschikbaar is op het volgende adres:

https://1001extensions-nl.myshopify.com/pages/algemene-verkoopvoorwaarden


Artikel 2: Contract

U erkent de capaciteit te hebben om onder de hieronder beschreven voorwaarden te contracteren, dat wil zeggen met een wettelijke meerderheid en niet onder begeleiding of curatorschap. U erkent dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen voordat u uw bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert.

Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Ook informeren wij u over de verzending van uw artikelen. Om er zeker van te zijn dat u deze e-mails ontvangt, kunt u overwegen het volgende adres aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen:

contact@1001extensions.nl

We reageren op uw bestelling binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of afhankelijk van voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. Bij het bestellen informeren wij u over de beschikbaarheid van de producten die u wilt aanschaffen op de presentatiepagina van elk product. Als de producten ondanks onze waakzaamheid niet beschikbaar blijken te zijn na uw bestelling, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. De op de site geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de bestelling. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen een bewijs van financiële transacties.

Uw bestelling wordt pas verwerkt na volledige ontvangst van uw betaling en de toepasselijke tijden zijn die op de dag van ontvangst van betaling.

Artikel 3: Prijs

De op de Site getoonde prijzen zijn aangegeven in euro's, exclusief deelname aan verzendkosten, de kosten voor het verwerken van uw bestelling en kosten voor het inpakken van cadeaus. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Ondanks onze inspanningen kan een beperkt aantal artikelen op onze site een prijsfout bevatten. Wees er echter zeker van dat we de prijzen zullen controleren tijdens de procedure voor het verzenden van uw artikel. Als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, passen we de laagste prijs toe en sturen we u uw artikel. Als de gecorrigeerde prijs hoger is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en doorgaan met het annuleren van uw bestelling, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

Wanneer u naar een ander land dan Hong Kong bestelt, bent u de importeur van het / de betrokken product (en). Douanerechten of andere lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen zijn mogelijk verschuldigd. Deze rechten en bedragen vallen niet onder onze jurisdictie. Deze kosten zijn voor uw rekening en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft verklaringen als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. We zijn niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en belastingen te verifiëren of u hiervan op de hoogte te stellen. Wij raden u aan om bij uw gemeente te informeren over deze aspecten.

Artikel 4: Betaling

Betaling voor uw gehele bestelling dient te geschieden bij validatie van de bestelling. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of aanbetaling.

De betaling voor uw aankopen wordt gedaan:

- Met bankpas
- Door PayPal

Je garandeert dat je over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken bij het registreren van het bestelformulier.

Betalingen per cheque of overschrijving worden niet geaccepteerd.

In het geval dat u de prijs te laat betaalt, hebben wij het recht om vertragingsrente te berekenen, berekend op basis van het wettelijke tarief dat van toepassing is vanaf de dag van de dagvaarding.

Artikel 5: Levering

Levering vindt plaats op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Levertijden variëren afhankelijk van de vervoerder die u heeft gekozen. De levertijd wordt aangegeven in werkdagen, vanuit ons pand of die van onze leverancier, voor levering aan de Verenigde Staten of Europa. De vertrekopdracht wordt gegeven na volledige inning van het bedrag van uw bestelling. Deze deadline wordt alleen ter informatie gegeven. In ieder geval heeft u bij een vertraging van de verzending van meer dan 21 dagen de mogelijkheid om uw bestelling binnen 60 werkdagen te annuleren.
De levertijd kan in zeer zeldzame gevallen soms meer dan 3 weken zijn, dit is het gevolg van storingen van de vervoerders tijdens de routering tussen de landen, wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering waarvan de fout bij de vervoerders ligt.

Als het pakket aan ons wordt geretourneerd vanwege een fout of nalatigheid van uw kant (adresfout, geen naam op de brievenbus, het feit dat u het pakket niet bent gaan ophalen bij het postkantoor) , ...), zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor uw rekening. We willen erop wijzen dat deze kosten vóór verzending moeten worden betaald.

In het geval van levering van een product dat niet aan uw bestelling voldoet, neem dan contact op met onze klantenservice op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

In dat geval ruilen we het product om. Het product moet compleet en in originele staat worden geretourneerd. Retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijs.

LET OP:
Zorg ervoor dat u contact opneemt met de klantenservice voordat u een product aan ons retourneert.

Artikel 6: Beschrijving van producten

Alle producten die op de site worden verkocht, zijn nieuw. Elk product dat op de site wordt aangeboden, is het onderwerp van een gedetailleerde beschrijving in de online catalogus. De informatie is die gegeven door de fabrikanten. De foto's van de producten, evenals hun beschrijvingen, geven mogelijk niet nauwkeurig de kenmerken van de producten weer, ondanks de zorg die aan deze details is besteed. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve gegevens die door de fabrikanten worden verzonden.

Artikel 7: Herroepingsrecht / terug

U heeft een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of het betalen van een boete.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht worden alleen de prijs van het / de gekochte product (en) en de verzendkosten vergoed. Retourkosten blijven voor uw rekening.

Eventuele restitutie vindt plaats op het betaalmiddel dat tijdens de aankoop is gebruikt.

Retourzendingen van producten moeten worden gedaan in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies ...), zodat ze opnieuw in de handel kunnen worden gebracht, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.
De verzendkosten van een retourzending moeten door de klant worden gemaakt, we raden u aan om uw pakket met tracking te verzenden en tegen ondertekening af te leveren.
U bent verantwoordelijk voor het verlies van uw pakket voordat het in onze magazijnen aankomt.

Als u wilt retourneren omdat u denkt dat uw product defect is, krijgt u na bevestiging van de klantenservice via foto's een volledige terugbetaling.

Om de retourzending van uw producten te valideren en het retouradres te verkrijgen, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

LET OP:
Zorg ervoor dat u contact opneemt met de klantenservice voordat u een product aan ons retourneert.

Artikel 8: Garantie en service na verkoop

Wij garanderen de producten die door standaardruil door hetzelfde nieuwe product worden verkocht voor een periode van 12 maanden. Sommige producten hebben ook een fabrieksgarantie. De duur van deze garantie wordt vermeld op het productblad. Indien niet vermeld, is er geen fabrieksgarantie.
Elke teruggave van het product onder garantie moet het onderwerp zijn van onze voorafgaande overeenkomst. Daartoe moet u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

De verwerkingstijd voor service na verkoop kan variëren van 2 tot 30 werkdagen, afhankelijk van het product (de tijd wordt alleen ter informatie gegeven). Retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid.

Let op: Elk product dat in slechte staat wordt geretourneerd, gebruikt of zonder de originele verpakking, wordt niet terugbetaald, het product moet in nieuwe staat worden ontvangen door onze diensten.


Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering anders dan Hong Kong. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de overeenkomst in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege een incompatibiliteit van het materiaal, kan onze verantwoordelijkheid niet nemen en geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling.

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites. We wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, bieden wij de site www.1001extensies.com en de inhoud ervan op "as is" -basis. We doen geen enkele verklaring of geven enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de site, de werking, de inhoud. Alle informatie, inclusief informatie over de beschikbaarheid en conformiteit van de producten op de site, heeft geen contractuele waarde. Verder verklaren of garanderen wij niet dat de informatie die via de site toegankelijk is exact, volledig of actueel is.

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens individuen of professionals voor winstderving, commerciële verliezen, verlies van gegevens of winstderving of andere indirecte schade of die niet te voorzien was op het moment van de gebruik van de site of het sluiten van het verkoopcontract tussen u en ons.

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat zou worden gemaakt van de artikelen die op deze site te koop worden aangeboden en de gevolgen die daaruit zouden voortvloeien. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de apparatuur en de toepassing ervan. Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wetgeving die in hun land van kracht is en anderen of zichzelf niet schaden.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld

 

Artikel 11: Vertrouwelijkheidsbeleid
 

Uw klantaccount (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) en uw wachtwoord zijn persoonlijke en strikt vertrouwelijke informatie die niet kan worden gebruikt of meegedeeld aan derden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw klantenaccount door derden, met name in geval van roekeloosheid of nalatigheid van uw kant. Als u ermee instemt aanbiedingen van onze partners te ontvangen, ontvangt u deze aanbiedingen mogelijk alleen per e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of uw informatie wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke ruimte.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit contract is onderworpen aan de wet die van kracht is in Hong Kong.
De taal van dit contract is Dutch.
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Hong Kong bevoegd.

Artikel 13: Klantenservice

Voor alle informatie of vragen kunt u onze klantenservice per e-mail bereiken op dit adres:

contact@1001extensions.nl

Artikel 14: Klachten

U kunt per e-mail contact met ons opnemen door ons te schrijven op het volgende adres:

1001extensions.com - Algemene verkoopvoorwaardenArtikel 1: Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de vennootschapgeregistreerd bij het Hong Kong Companies Registry onder nummer 2341780 certificaat 65807572-000-02-18-3(hierna "Wij") en iedereen die een bezoek brengt aan of een aankoop doet via de site www.1001extensions.com

(hierna "U").

Elke internetgebruiker kan de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen op de website www.1001extensies.com(hierna de "Site"), op het volgende adres:

http://www.1001extensions.com/content/18-conditions-dutilisation

De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de Site op de datum van het plaatsen van uw bestelling.

We kunnen de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die permanent beschikbaar is op het volgende adres:

https://www.1001extensions.com/pages/conditions-dutilisation


Artikel 2: Contract

U erkent de capaciteit te hebben om onder de hieronder beschreven voorwaarden te contracteren, dat wil zeggen met een wettelijke meerderheid en niet onder begeleiding of curatorschap. U erkent dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen voordat u uw bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert.

Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Ook informeren wij u over de verzending van uw artikelen. Om er zeker van te zijn dat u deze e-mails ontvangt, kunt u overwegen het volgende adres aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen:

contact @1001extensies.com

We reageren op uw bestelling binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of afhankelijk van voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. Bij het bestellen informeren wij u over de beschikbaarheid van de producten die u wilt aanschaffen op de presentatiepagina van elk product. Als de producten ondanks onze waakzaamheid niet beschikbaar blijken te zijn na uw bestelling, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. De op de site geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de bestelling. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen een bewijs van financiële transacties.

Uw bestelling wordt pas verwerkt na volledige ontvangst van uw betaling en de toepasselijke tijden zijn die op de dag van ontvangst van betaling.

Artikel 3: Prijs

De op de Site getoonde prijzen zijn aangegeven in euro's, exclusief deelname aan verzendkosten, de kosten voor het verwerken van uw bestelling en kosten voor het inpakken van cadeaus. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Ondanks onze inspanningen kan een beperkt aantal artikelen op onze site een prijsfout bevatten. Wees er echter zeker van dat we de prijzen zullen controleren tijdens de procedure voor het verzenden van uw artikel. Als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, passen we de laagste prijs toe en sturen we u uw artikel. Als de gecorrigeerde prijs hoger is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en doorgaan met het annuleren van uw bestelling, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

Wanneer u naar een ander land dan Hong Kong bestelt, bent u de importeur van het / de betrokken product (en). Douanerechten of andere lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen zijn mogelijk verschuldigd. Deze rechten en bedragen vallen niet onder onze jurisdictie. Deze kosten zijn voor uw rekening en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft verklaringen als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. We zijn niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en belastingen te verifiëren of u hiervan op de hoogte te stellen. Wij raden u aan om bij uw gemeente te informeren over deze aspecten.

Artikel 4: Betaling

Betaling voor uw gehele bestelling dient te geschieden bij validatie van de bestelling. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of aanbetaling.

De betaling voor uw aankopen wordt gedaan:

- Met bankpas
- Door PayPal

Je garandeert dat je over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken bij het registreren van het bestelformulier.

Betalingen per cheque of overschrijving worden niet geaccepteerd.

In het geval dat u de prijs te laat betaalt, hebben wij het recht om vertragingsrente te berekenen, berekend op basis van het wettelijke tarief dat van toepassing is vanaf de dag van de dagvaarding.

Artikel 5: Levering

Levering vindt plaats op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Levertijden variëren afhankelijk van de vervoerder die u heeft gekozen. De levertijd wordt aangegeven in werkdagen, vanuit ons pand of die van onze leverancier, voor levering aan de Verenigde Staten of Europa. De vertrekopdracht wordt gegeven na volledige inning van het bedrag van uw bestelling. Deze deadline wordt alleen ter informatie gegeven. In ieder geval heeft u bij een vertraging van de verzending van meer dan 21 dagen de mogelijkheid om uw bestelling binnen 60 werkdagen te annuleren.
De levertijd kan in zeer zeldzame gevallen soms meer dan 3 weken zijn, dit is het gevolg van storingen van de vervoerders tijdens de routering tussen de landen, wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering waarvan de fout bij de vervoerders ligt.

Als het pakket aan ons wordt geretourneerd vanwege een fout of nalatigheid van uw kant (adresfout, geen naam op de brievenbus, het feit dat u het pakket niet bent gaan ophalen bij het postkantoor) , ...), zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor uw rekening. We willen erop wijzen dat deze kosten vóór verzending moeten worden betaald.

In het geval van levering van een product dat niet aan uw bestelling voldoet, neem dan contact op met onze klantenservice op het volgende adres:

contact @1001extensies.com

In dat geval ruilen we het product om. Het product moet compleet en in originele staat worden geretourneerd. Retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijs.

LET OP:
Zorg ervoor dat u contact opneemt met de klantenservice voordat u een product aan ons retourneert.

Artikel 6: Beschrijving van producten

Alle producten die op de site worden verkocht, zijn nieuw. Elk product dat op de site wordt aangeboden, is het onderwerp van een gedetailleerde beschrijving in de online catalogus. De informatie is die gegeven door de fabrikanten. De foto's van de producten, evenals hun beschrijvingen, geven mogelijk niet nauwkeurig de kenmerken van de producten weer, ondanks de zorg die aan deze details is besteed. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve gegevens die door de fabrikanten worden verzonden.

Artikel 7: Herroepingsrecht / retour

U heeft een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of het betalen van een boete.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht worden alleen de prijs van het / de gekochte product (en) en de verzendkosten vergoed. Retourkosten blijven voor uw rekening.

Eventuele restitutie vindt plaats op het betaalmiddel dat tijdens de aankoop is gebruikt.

Retourzendingen van producten moeten worden gedaan in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies ...), zodat ze opnieuw in de handel kunnen worden gebracht, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.
De verzendkosten van een retourzending moeten door de klant worden gemaakt, we raden u aan om uw pakket met tracking te verzenden en tegen ondertekening af te leveren.
U bent verantwoordelijk voor het verlies van uw pakket voordat het in onze magazijnen aankomt.

Als u wilt retourneren omdat u denkt dat uw product defect is, krijgt u na bevestiging van de klantenservice via foto's een volledige terugbetaling.

Om de retourzending van uw producten te valideren en het retouradres te verkrijgen, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres:

contact @1001extensies.com

LET OP:
Zorg ervoor dat u contact opneemt met de klantenservice voordat u een product aan ons retourneert.

Artikel 8: Garantie en service na verkoop

Wij garanderen de producten die door standaardruil door hetzelfde nieuwe product worden verkocht voor een periode van 12 maanden. Sommige producten hebben ook een fabrieksgarantie. De duur van deze garantie wordt vermeld op het productblad. Indien niet vermeld, is er geen fabrieksgarantie.
Elke teruggave van het product onder garantie moet het onderwerp zijn van onze voorafgaande overeenkomst. Daartoe moet u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres:

contact @1001extensies.com

De verwerkingstijd voor service na verkoop kan variëren van 2 tot 30 werkdagen, afhankelijk van het product (de tijd wordt alleen ter informatie gegeven). Retourkosten zijn uw verantwoordelijkheid.

Let op: Elk product dat in slechte staat wordt geretourneerd, gebruikt of zonder de originele verpakking, wordt niet terugbetaald, het product moet in nieuwe staat worden ontvangen door onze diensten.


Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering anders dan Hong Kong. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de overeenkomst in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege een incompatibiliteit van het materiaal, kan onze verantwoordelijkheid niet nemen en geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling.

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites. We wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, bieden wij de site www.1001extensies.com en de inhoud ervan op "as is" -basis. We doen geen enkele verklaring of geven enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de site, de werking, de inhoud. Alle informatie, inclusief informatie over de beschikbaarheid en conformiteit van de producten op de site, heeft geen contractuele waarde. Verder verklaren of garanderen wij niet dat de informatie die via de site toegankelijk is exact, volledig of actueel is.

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens individuen of professionals voor winstderving, commerciële verliezen, verlies van gegevens of winstderving of andere indirecte schade of die niet te voorzien was op het moment van de gebruik van de site of het sluiten van het verkoopcontract tussen u en ons.

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat zou worden gemaakt van de artikelen die op deze site te koop worden aangeboden en de gevolgen die daaruit zouden voortvloeien. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de apparatuur en de toepassing ervan. Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wetgeving die in hun land van kracht is en anderen of zichzelf niet schaden.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld

 

Artikel 11: Vertrouwelijkheidsbeleid
 

Uw klantaccount (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) en uw wachtwoord zijn persoonlijke en strikt vertrouwelijke informatie die niet kan worden gebruikt of meegedeeld aan derden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw klantenaccount door derden, met name in geval van roekeloosheid of nalatigheid van uw kant. Als u ermee instemt aanbiedingen van onze partners te ontvangen, ontvangt u deze aanbiedingen mogelijk alleen per e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of uw informatie wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke ruimte.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit contract is onderworpen aan de wet die van kracht is in Hong Kong.
De taal van dit contract is Frans.
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Hong Kong bevoegd.

Artikel 13: Klantenservice

Voor alle informatie of vragen kunt u onze klantenservice per e-mail bereiken op dit adres:

contact @1001extensies.com

Artikel 14: Klachten

U kunt per e-mail contact met ons opnemen door ons te schrijven op het volgende adres:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

KAMER 06, 13 A / F, ZUIDTOREN, WORLD FINANCE CENTER HAVENSTAD, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Gemakkelijker kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

Gemakkelijker kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres:

contact@1001extensions.nl

Search