-80% OP ALLE PRODUCTEN + GRATIS VERZENDING VANAF 90 €

Beleid inzake vertrouwelijkheid

Beleid ter demonstratie van vertrouwelijkheid

Introductie

Bij het ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen moeten we speciale aandacht besteden aan de bescherming van de privacy. Daarom beloven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren.

Verzamel persoonlijke gegevens

We verzamelen de volgende informatie:

Naam
Naam
Postadres adres
Postcode
e-mailadres
telefoon nummer

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzameld via formulieren en via de interactie tussen u en onze website.Zoals weergegeven in de volgende sectie, gebruiken we ook catalogusbestanden en /of kranten om informatie over u te verzamelen.

Vormen en interactiviteit:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via formulieren

Registratie van Website
Controleformulier
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Volgorde volgen
Publiciteit /bieding
Uw informatie wordt ook verzameld door de interactie tussen u en onze website

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
matching
Informatie of reclame


Persoonlijke gegevens delen


Wij beloven de verzamelde persoonsgegevens niet te commercialiseren, maar delen deze soms met derden om de volgende redenen:

consumptiepatroon
Commando uitvoeren
Reclame
Als u uw persoonlijke gegevens niet aan een derde wenst te verstrekken, kunt u bezwaar maken bij het verzamelen of op elk moment na het verzamelen, zoals beschreven in de volgende sectie.


Recht van bezwaar en intrekking


Wij garanderen u het recht om bezwaar te maken tegen en uw persoonlijke gegevens in te trekken.
Het bezwaar heeft betrekking op de mogelijkheid dat internetgebruikers hun persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden die in het verzamelproces worden genoemd, kunnen weigeren te gebruiken.
Het herroepingsrecht verwijst naar de mogelijkheid dat internetgebruikers hun persoonlijke informatie niet in de mailinglijst kunnen vragen.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:
Contacteer ons per post:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Of via het contactformulier van de website


Recht van toegang


Wij verbinden ons ertoe het recht van de betrokkenen op toegang tot, wijziging of verwijdering van informatie over hen te erkennen.
De uitoefening van dit recht zal:

Per post naar het adres:

HORA INTERNATIONAL LIMITED 

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Of via het contactformulier van de website
Website sectie: http://www.1001 extensions.nl


veiligheid


De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden bewaard in een veilige omgeving.Mensen die voor ons werken hebben de plicht het geheim te houden.
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Beveiligde socket laag protocol
Toegangsbeheer --ordonnateur
Software voor netwerkmonitoring
Computer back-up
Digitale certificaatontwikkeling
Identifier /wachtwoord
Firewall, firewall


Wij zijn vastbesloten om een hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven, de nieuwste technologische innovaties te combineren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen.Aangezien er echter geen mechanisme is om maximale veiligheid te bieden, bestaat er altijd een zekere mate van risico bij het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.


Label


Onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de volgende programma's:


wetgeving


Wij zijn vastbesloten om de wettelijke bepalingen van de wet van de mensenrechten in Hongkong na te leven.

Algemene voorwaarden van artikel Marketing We gebruiken een tekstbericht platform dat onder de volgende voorwaarden valt.U accepteert deze voorwaarden bij het kiezen van onze sms marketing en kennisgeving.Als u uw telefoonnummer invoert en begint met de aankoop, kunt u onze SMS notificatie accepteren ("order notice, inclusief verlaten mand herinnering") en tekst marketing suggesties via ons inschrijvingsformulier of sleutelwoord abonnement.U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.Uw telefoonnummer, uw naam en aankoopinformatie zullen worden gedeeld met ons sms-platform, smsbemp, een Europese Unie-onderneming met een kantoor in Sofia, Bulgarije.Deze gegevens zullen worden gebruikt om doelgerichte marketingberichten en kennisgevingen te verzenden. Wanneer een bericht wordt verzonden, zal uw telefoonnummer worden verzonden naar een sms-operator om de levering uit te voeren.Als u de last van het ontvangen van SMS- en sms-meldingen wilt verwijderen, gelieve te stoppen met reageren op alle mobiele berichten die we verzenden, of gebruik de ontcijfering link die we in een van de berichten geven.U kunt begrijpen en accepteren dat andere exit methoden, zoals het gebruik van woordenschat of andere verzoeken, niet beschouwd worden als een redelijke manier om te verlaten.Voor eventuele vragen, gelieve hulp te sturen "het aantal berichten dat u ontving".U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie.Als je wilt ontcijferen, volg dan de bovenstaande procedure.

 

Search