GRATIS VERZENDING VANAF 90 €

Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid

Beleid inzake de bescherming van vertrouwelijkheid

Introductie

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk om speciale aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te besteden. Daarom respecteren wij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie, die wij verzamelen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de volgende informatie:

Voornaam
Achternaam
Postadres
Postcode
E-mailadres
Telefoonnummer

De persoonlijke informatie, die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactie, die tussen u en onze website kan ontstaan. Zoals weergegeven in de volgende sectie, gebruiken wij ook logbestanden en/of cookies om informatie over u te verzamelen.

Vormen van interactie:

Uw persoonlijke gegevens worden via formulieren verzameld

Registratie op de website
Controleformulier
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Volgorde volgen
Publiciteit/aanbieding
Uw informatie wordt ook verzameld door de interactie, die tussen u en onze website kan ontstaan 

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
Matching
Informatie of reclame


Het delen van persoonlijke gegevens


Wij beloven om de verzamelde persoonsgegevens niet te commercialiseren, maar delen deze soms wel met derden om de volgende redenen:

Consumptiepatroon
Commando uitvoeren
Reclame
Als u uw persoonlijke gegevens niet aan een derde wenst te verstrekken, kunt u bij het verzamelen of op elk moment na het verzamelen bezwaar maken, zoals beschreven in de volgende sectie.


Recht van bezwaar en toestemming intrekken


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HORA INTERNATIONAL LIMITED en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij over u beschikken in een computerbestand, naar u of naar een ander, een door u genoemde organisatie, te sturen.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u: 
Per post contact met ons opnemen:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Of via het contactformulier op de website


Recht van toegang


Wij verbinden ons ertoe het recht van de betrokkenen op toegang tot, wijziging of verwijdering van informatie over hen te erkennen.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u :

Per post contact met ons opnemen:

HORA INTERNATIONAL LIMITED 

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK

Of via het contactformulier op de website
Website sectie: http://www.1001 extensions.nl


Vertrouwelijkheid en beveiliging


Iedere persoon die bij ons werkzaam is en toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Onze website is uitgerust met een SSL certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Toegangsbeheer - ordonnateur
Software voor netwerkmonitoring
Computer back-up
Digitale certificaatontwikkeling
Identifier/wachtwoord
Firewall, router


Wij zijn vastbesloten om een hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven en daarvoor technologische en conceptuele innovaties te combineren  om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien er echter geen mechanisme bestaat om maximale veiligheid te bieden, bestaat er bij het gebruik van het internet om persoonlijke informatie te verzenden altijd een zekere mate van risico.


Label


Onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de volgende programma’s:


Wetgeving


Wij zijn vastbesloten om de wettelijke bepalingen van de wet van de mensenrechten in Hongkong na te leven.

Algemene voorwaarden - Marketing

 

Wij gebruiken een platform voor tekstberichten dat onder de volgende voorwaarden valt. U accepteert deze voorwaarden bij het kiezen van onze SMS-marketing en kennisgeving. Als u uw telefoonnummer invoert en met de aankoop begint, kunt u onze SMS-notificatie accepteren ("bestellingsbericht, inclusief herinnering voor het verlaten van het winkelmandje") en via ons inschrijvingsformulier of sleutelwoord abonnement tekst marketing suggesties. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop. Uw telefoonnummer, uw naam en de aankoopinformatie zullen met ons sms-platform, SMSBump, een onderneming in de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije worden gedeeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om doelgerichte marketingberichten en kennisgevingen te verzenden. Wanneer een bericht wordt verzonden, zal uw telefoonnummer worden verzonden naar een SMS-operator om de levering uit te voeren. Als u de last van het ontvangen van SMS- en SMS-meldingen wilt verwijderen, gelieve te stoppen met reageren op alle mobiele berichten, die wij verzenden of gebruik de ontcijfering link, die wij in één van de berichten geven. U kunt begrijpen en accepteren dat andere exit-methoden, zoals het gebruik van woordenschat of andere verzoeken, niet beschouwd worden als een redelijke manier om te verlaten. Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen met de klantenservice en "het aantal berichten dat u ontving" doorsturen. U kunt ook voor meer informatie contact met ons opnemen. Als je wilt ontcijferen, volg dan de bovenstaande procedure.

Search